دانستنی ها

چند راهکار اصلی سنجش بادام زمینی مرغوب

برای تشخیص بادام زمینی تازه و مرغوب فاکتورها و راه های تشخیصی بسیاری هست که چند نمونه از ان را ذکر خواهیم کرد.

  • اولین راه چشیدن ان است که باید دقت کنیم تا مزه ی نا و بیات ندهد.
  • دومین راه باز کردن دانه ی بادام زمینی از وسط ان است که باید خوب وارسی شود که کپک زدگی و یا پوک شدگی نداشته باشد.
  • سومین فاکتور طعم ان است، اگر قصد خرید بادام طعم دار نمکی،سرکه ای،فلفلی و…. هستید مراقب باشید تا زیاد ترش یا شور و یا تند و… نباشد.
  • فاکتور بعدی یک دست بودن ان است که باید به ان توجه شود